top of page

Don't start now | Dua Lipa - Drumcover

Begrüßung Dua Lipa
Video abspielen

Drumset Versionen

LEVEL 1:

Viertelnoten

Noten:

LEVEL 2:

Achtel-Groove

Noten:

LEVEL 3:

4 on the Floor

Noten:

Snare Versionen

LEVEL 1:

Viertelnoten, Viertelpausen

Noten:

LEVEL 2:

Viertel, Achtel, Sechzehntel

Noten:

LEVEL 3:

Paradiddle, Achtelpause

Noten:

LEVEL 4:

Achtelpause, Doppelschäge

Noten:

LEVEL 5:

diverse Notenfiguren, Sidestick

Noten:

LEVEL 6:

Noten:

bottom of page